Osvětlení zdravotnického zařízení AeskuLab

Projekt zdravotnického zařízení má svá specifika. Kromě přání zákazníků a architektů podléhá osvětlení příslušným normám. Od studia NORMA ARCHITEKTI jsme pro projekt AeskuLab dostali přesné požadavky na design, typ a rozložení svítidel v rámci prostoru. Skloubit toto zadání spolu s technickými požadavky norem vyžadovalo nemalou sérii výpočtů osvětlení.

Výsledkem je návrh osvětlení, který byl schválen architekty, a zároveň obstál v autorizovaném měření provedeném odborníky ze společnosti METROLUX.

Další případové studie