Osvětlení továrny Dyas.eu včetně LMS

Instalovali jsme nová svítidla a zavedli Lighting Management System (LMS) ve třech výrobních halách a několika menších objektech. Díky moderním svítidlům, rozdělení osvětlení do samostatných zón a s využitím příspěvku denního osvětlení a pohybových senzorů jsme významně snížili náklady na elektrickou energii a údržbu o jeden milion korun ročně.

Technologie

  • 170 ks svítidel ve třech halách a menších objektech
    • 160 ks svítidel 2/4×54W
    • svítidla řízená pohybovým čidlem PIR
    • svítidla s externím nouzovým modulem
  • zářivková svítidla namísto LED pro splnění podmínek výstupní kontroly výrobků
  • rozšíření LMS i na původní instalovaná svítidla
  • venkovní osvětlení

LMS ENERGIS

Specifickým nastavením řídící jednotky Lighting Management System (LMS) umístěné v rozvaděči je řízeno osvětlení celého prostoru.

Prostřednictvím LMS je řízeno 170 svítidel umístěných do 23 samostatných zón s různou intenzitou osvětlení a časovými plány.

DALI regulace

Příspěvek denního osvětlení

Díky střešním světlíkům byla navržena a instalována automatická regulace svítidel reagující na příspěvek denního světla. Přirozené denní světlo podstatným způsobem snižuje náklady na elektrickou energii.

Zóny

Celý prostor je rozdělen na 23 samostatných zón s různou intenzitou osvětlení a různým systémem regulace. Každou zónu lze řídit nezávisle na ostatních.

Denní doba

Každá ze tří směn, která v halách pracuje, má nastaveny individuální pracovní zóny a intenzitu jejich osvětlení.

Pohyb

Pohybové senzory instalované v meziskladu automaticky přepínají režim – 30% intenzita osvětlení v klidu a 100% výkon při detekci pohybu.

Další případové studie