Osvětlení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Rozsvítili jsme učebny a chodby této významné právnické fakulty. Použili jsme naše oválná svítidla.

Další případové studie