Osvětlení Polikliniky Zahradníkova

Poliklinika Zahradníkova je důležitý objekt občanské vybavenosti a denně přivítá stovky návštěvníků. Nachází se také blízko našeho dalšího klienta – Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Další případové studie