Osvětlení multifunkční haly Dolní Bojanovice

Instalací asymetrických LED svítidel po obvodu haly jsme zabránili oslňování sportovců při smečování. Doplněním o regulaci pomocí scén klient nastaví optimální hladinu osvětlení podle potřeby či konané akce a ušetří na elektrické energii. Podívejte se, jak jsme snížili spotřebu o 87 %.

Technologie

  • 20 ks LED svítidel o příkonu 172 W s asymetrickou optikou
  • 6 ks svítidel vybavených nouzovým modulem
  • Zvýšení životnosti použitím technologie LED (100 000 hodin s automatickým udržováním úrovně světelného toku) oproti původnímu návrhu s metal-halogenidovou výbojkou (10 000 hodin s poklesem svítivosti až 30 %)
  • soulad s normou ČSN EN 12 193
  • soulad s normou ČSN EN 12 194-1

Výchozí stav

Dle zprávy projektanta bylo umístěno 28 ks 400W svítidel s metal-halogenidovou výbojkou. Je nutné provedení energeticky úsporného osvětlení s důrazem na nízké pořizovací náklady, minimální nároky na instalaci, údržbu a provozní náklady. Požadována byla úroveň osvětlení pro školní sporty a tréninkové účely.

U tělocvičny o velikosti 43 m × 22 m × 7,3 m počítáme umístěním svítidel ve dvou řadách pod stropem tělocvičny z důvodu údržby a podél delších stran pro zajištění zrakové pohody.

Osvětlení musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 12 193 na osvětlování sportovišť a ČSN EN 12 464-1 na osvětlování vnitřních pracovních prostorů. Z důvodu možnosti trvalého pobytu učitelů měly být použity metal-halogenidové výbojky s indexem podání barev vyšším než 80.

DALI regulace

Snížení spotřeby energie

Regulace významným způsobem snižuje spotřebu elektrické energie. Regulací nastavené úrovni osvětlení odpovídá skutečná spotřeba elektrické energie. Např. 50% úroveň (150 lux) odpovídá 50% spotřebě elektrické energie soustavy.

Hladiny osvětlení

Celá soustava je vybavena regulací umožňující jednoduchým způsobem přepínat v hale různé přednastavené hladiny osvětlení pro různou činnost.

Manuální stmívání

Systém umožňuje plynulé manuální stmívání v celém rozsahu 100–1 % svítivosti. Tím lze dosáhnout specifické požadované hladiny osvětlení i mimo přednastavených hladin.

Tabulka energetických úspor

Jednotka Současná soustava Navržená soustava
Počet svítidel ks 28 20
Typ světelného zdroje metal-halogenidová výbojka LED
Příkon světelného bodu W 400 172
Ztráta na předřadníku % 20 4
Celkový příkon osvětlovací soustavy kW 13,44 3,58
Úspora na příkonu kW 9,86 73 %
Úspora z regulace kW 1,86 52 %
Úspora celkem kW 11,72 87 %
Celkový příkon po korekci regulací kW 13,44 1,72
Provozní hodiny za rok h 2 500 2 500
Celková spotřeba elektrické energie kWh/rok 33 600 4 300
Cena elektrické energie Kč/kWh 4,50 4,50
Celková spotřeba elektrické energie Kč/rok 151 200 19 350
Celková úspora Kč/rok 131 850 87 %

V úsporách navíc nejsou zohledněny náklady na údržbu, která je u LED svítidel podstatně nižší. Dalšího snížení nákladů dosáhneme technologií LED – není nutné vyměnit dohromady 280 ks výbojek na celou soustavu, abychom dosáhli srovnatelné provozní doby 100 000 hodin na jedno svítidlo.

Další případové studie