Osvětlení Löw-Beerovy vily ve Svitávce

Česko může být pyšné na architektonické skvosty. Jedním z nich je beze sporu Löw-Beerova vila ve Svitávce. Námi osazené reflektory na sloupy veřejného osvětlení rozzářili vilu v celé své kráse.

Další případové studie