Osvětlení Logistického areálu MOSS PLUS

Tento projekt vyhrál 3. místo v soutěži „Stavba Jihomoravského kraje 2007“ v kategorii Průmyslové stavby a technologické stavby.

Další případové studie