Osvětlení golfového hřiště

Je čas na odpočinek... Podívejte se na realizaci venkovního osvětlení v areálu golfového klubu Praha.

Další případové studie