Osvětlení Eustream

Eustream nás přizval, abychom pro něj vyřešili řízení původních 400W sodíkových výbojek veřejného osvětlení. Využili jsme technologii powerline communication, kdy se řízení ovládá prostřednictvím stávajícího vedení a není nutné přidávat extra vedení. Řešení se skládalo ze tří rozvaděčů veřejného osvětlení, 27 sloupů vysokých 24 metrů a 107 kusů 400W sodíkových svítidel. Díky řízení Eustream ušetří 40 % nákladů na osvětlení.

Při testu systému jsme zjistili, že velín osvětlují naše svítidla :)

Další případové studie