Osvětlení Auto Palace Brno

V Auto Palace Brno si nainstalovali naše svítidla, která rozzářila prodejní plochu. Úkol zvládla na jedničku.

Další případové studie